Avukatın Müvekkiline Karşı Sorumlulukları

Avukatın Müvekkiline Karşı Sorumlulukları

Avukatlar, hukukun olmazsa olmaz unsurları arasında yer alan kişilerdir. Çünkü hukuk alanında savunma gücünün eksik ya da yetersiz olması durumunda adaletten bahsetmek pek mümkün değildir. Bu nedenle avukatların hukukun en önemli savunma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bireyler icra davalarından boşanma davalarına kadar pek çok dava da kendilerini temsil etmeleri ve savunabilmeleri için avukatlardan destek alırlar. Bu doğrultuda bir davanın gerçekleşmesi durumunda söz konusu dava da avukatın varlığından da söz edebilmek mümkündür. Söz konusu dava süreci boyunca müvekkilin ve avukatın sağlıklı bir şekilde iletişim kurmaları ve dava ile ilgili sürekli irtibatta kalmaları gerekir. Bu doğrultuda her iki bireyin de birbirine karşı sorumlulukları vardır. Avukatın müvekkiline karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, davanın müvekkilin lehine sonuçlanabilmesi için önemli bir unsurdur. Peki, avukatların müvekkillerine karşı sorumlulukları nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Özen Yükümlülüğü

Avukatların müvekkillerine karşı en önemli sorumluluğu özen yükümlülüğüdür. Özen yükümlülüğünün temel konusu avukatların sözleşme ile üstlendikleri davanın sonucuna ulaşabilmek için gerekli olan girişim ve davranışları ifade etmektedir. Özen yükümlülüğünün kaynağı Borçlar Kanunu madde 390 ve Avukatlık Kanunu madde 34’tür. Bu doğrultuda avukatın özenle davaya odaklanması ve müvekkilinin lehine kanıtlar bulması gerekmektedir.

Avukatın Mevzuatı Bilme ve Değişiklikleri Takip Etme Yükümlülüğü

Avukatın müvekkiline karşı sorumluluklarından bir diğeri ise mevzuatı bilme ve değişiklik takip etme yükümlülüğüdür. Avukatlar özellikle ilgi alanlarına giren hukuk alanları ile ilgili mevzuatlara hakimdir ve bunlar ile ilgili meydana gelen değişiklikleri yakından takip ederler. Fakat farklı bir alanda faaliyet gösteren davayı alan avukatların da söz konusu dava ile ilgili mevzuatları bilgi sahibi olması  ve söz konusu mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikleri takip etme etmesi gerekmektedir. Aksi durumda mevzuatlardan uzak duran avukatın davanın seyri ile ilgili net bilgi sahibi olabilmesi mümkün değildir. Bu doğrultuda avukatın mevzuattaki değişiklikleri mutlaka takip etmesi gerekir.

Yabancı Hukuka İlişkin Özen Yükümlülüğü

Avukatların özel olarak ilgilendikleri ve başarılı sonuçlar elde ettikleri hukuk alanları mevcuttur. Bu doğrultuda avukatlar genellikle ilgilendikleri söz konusu alanlar ile ilgili olan işleri alırlar. Her ne kadar avukatlar daha önce tecrübe elde ettikleri alanlarda ki davalarda çok daha başarılı sonuçlar elde etseler de kendilerini geliştirmek ve çok daha başarılı bir şekilde destek olmak için hukukun her alanı ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Bu durumda avukatların çeşitli mevzuatları, kanunları incelemesi son derece önemlidir. Bunun yanı sıra avukatlar yabancı ülkelerin hukuku ile ilgili bilmedikleri noktalarda da profesyonel bir danışmanlık almaktan kesinlikle çekinmemelidir.

Yargısal Kararlara Yönelik Yükümlülükler

Avukatlar üstlendikleri davaların mevzuatının yanı sıra yargısal kararları ile ilgili de çeşitli bilgilere sahip olmalıdır. Söz konusu yükümlülük yüksek mahkeme de geçerli olan bir yükümlülüktür. İlk derece mahkeme kararları doğrultusunda ise bu yükümlülük geçerli değildir.

Öğretiyi Takip Etme Yükümlülüğü

Avukatın üstlendiği yükümlülüklerden bir tanesi de öğretiyi takip etme yükümlülüğüdür. Bu doğrultuda avukatın hukuk literatürünü yakından takip etmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Adli Yardıma İlişkin Özen Yükümlülüğü

Bazı davalar yüksek harcama gerektiren davalardır. Bu doğrultuda maddi durumu yeterli olmayan kişilerin müdafilik ve danışmanlık yardımı almaları için adli yardım kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Adli yardımda görevlendirilen tüm avukatların ücretli davalarda olduğu gibi özen göstermeleri gerekmektedir.

Bir Başkasını Tevkil etme Durumuna Özen Yükümlülüğü

Avukatlar için en önemli unsurlardan bir tanesi güvendir. Bu nedenle avukatların müvekkillerinin işlerini de tıpkı kendi işleri gibi güven ve özel çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Vekalet sözleşmesinde avukata kişiyi tevkil etme sorumluluğu ve yetkisi verilir. Bu noktada avukatın bir başkasını tevkil ederken büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu bilmesi ve buna göre özenli olması gerekmektedir.

Yorum Yapın