Erzincan Ceza Avukatı Kimdir?

Erzincan Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatı; Türk Hukuk sistemi içerisinde tanımlanmış bir avukatlık çeşidi değildir. Nitekim Türkiyede avukatlık mesleğini sürdüren kişilerin branş seçme ve uzmanlaşma gibi bir durumları olmadığından avukatların ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi sınıflandırılması doğru olmaz. Ancak kullanım gereği Erzincan ceza avukatı tabirinin yerleşmiş olması nedeni ile bu kavramı kullanmak gerekliliğini doğurur.

Ceza avukatı; Ceza Hukuku kapsamındaki bir suçun işlenmesinden sonra açılan davalara müdahil olan ve taraflardan birini temsil eden kimselerdir. Bu anlamda ceza davaları ile ilgilenen avukatların görev ve sorumluluğunun suç işlendikten sonra yani soruşturma aşamasında başladığı ifade edilebilir.

Ceza Davaları

Ceza Hukuku çerçevesinde tanımlanmış suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe veya delillerin bulunması halinde kişiler aleyhine açılacağı söylenebilir. Cumhuriyer Savcılığı tarafından açılabilecek bir daba olan ceza davasının resen veya şikâyet üzerine açılabileceği ifade edilmelidir. Cumhuriyet Savcısı’nın buradaki rolü dava açmaya yer olup olmadığının araştırılmasıdır. Elbette bu karar toplanacak olan deliller ile ortaya çıkacaktır. Kamu davası açmaya yer olduğuna kanaat getiren Cumhuriyet Savcısı; düzenlediği iddianame sonrasında suçun niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmek üzere dava açılmasını sağlar.

Erzincan Ceza Avukatı Ne Zaman Tutulmalıdır?

Ceza avukatı ile temsil ilişkisi içerisine girme noktasında ne zaman destek alınabileceği bireylerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Bu anlamda kişiye bir suç isnat edildiği andan itibaren Erzincan ceza avukatı desteği alabileceği ifade edilebilir. Zira suçun isnat edilmesi ile birlikte bireylerin savunma hakkı doğar. Ancak bazı durumlarda suçlama isnat edilmeden savunma hakkının doğabileceği de söylenebilir. Bu tarz durumlarda da Erzincan Ceza Avukatı size destek olur.

Suç şüphesinin varlığından itibaren ‘şüpheliolarak adlandırılan kişilerin iddianame aşamasına kadar bu sıfatla anıldıkları bilinir. Şüphelinin avukat desteğinden yararlanabilmesi adına suç isnadının gerçekleşmesi yanı sanık vasfını kazanması gerekir. Soruşturma başlamış ancak kişi hala şüpheli konumdaysa bu durumda da Erzincan avukat desteğinden yararlanılabileceği söylenebilir.

Ceza Avukatı ve Vekâletname

Ceza avukatından destek almak isteyen pek çok kişi avukata vekâletname vermeden temsil yetkisinin kullanılamayacağını düşünür. Ancak Erzincan ceza avukatı desteği almak istediğinizde vekâletname vermenize gerek yoktur. Avukat sizi doğrudan temsil edebilirken sadece dosyalardan nüsha almak istediğinde vekâletname ibraz etmesi istenir. Savunma hakkınızı etkin bir şekilde kullanabilmeniz adına ceza avukatı desteği almanız çok mühimdir.

Ceza Avukatının Mahkeme Sürecindeki Sorumluluğu

Ceza avukatı desteği alarak hakkınızda yöneltilen suçlamaların ortadan kaldırılmasını ve suçsuzluğunuzu kanıtlamayı sağlamaya çalışan ceza avukatlarının sorumluluğu oldukça kritiktir. Sıfatınız ister şüpheli olsun ister tanık; Erzincan ceza avukatı suçsuzluğunuzu ispatlayacak bütün belge ve kişilerin bir araya getirilmesinde sizlere destek olur. Üstelik size yöneltilen suçlamalardan kurtulabilmeniz adına kanunda bulunan maddeleri ele alarak etkili bir savunma hazırlar.

Suçun her yönü ile aleyhinize tespit edildiği durumlarda dahi en az ceza ile mahkeme salonundan ayrılmanız adına çabalayan Erzincan ceza avukatı bunu sağlamak adına bilgi birikimi ve tecrübesini ortaya koyar.

Yorum Yapın