Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi ve manevi tazminat davası hukukun en önemli davaları arasında yer alan davalardır. Kişiler çeşitli nedenlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler nedeni ile maddi zararların ortadan kaldırılması için açılmaktadır. Manevi tazminat ise yine hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler nedeni ile meydana gelen manevi zararı tazmin edilmesi için açılan davalardır. Kişilerin yaşadığı üzüntü ve yıpranmanın bedeli maddi olaraka giderilmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları ayrı ayrı ya da birlikte açılabilmektedir. Bunun yanı sıra devletin yani idarenin eylemleri ve işlemleri nedeni ile zarara giren kişilerin açtığı tazminat davaları ise yargı davası olarak isimlendirilmektedir. Peki, maddi ve manevi tazminat davaları hangi nedenler ile açılmaktadır? Gelin hep birlikte inceleyelim.

 

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Neden Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davaları çeşitli nedenlerden dolayı açılabilmektedir. Söz konusu nedenleri aşağıdaki gibi genelleyebilmek mümkündür.

  • İş kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir.
  • Trafik kazası sebebi ile manevi ve maddi tazminat davaları açılabilir.
  • Sözleşme ihlali sebebi ile manevi ve maddi tazminat davası a açılabilir.
  • Hukuka aykırı bir şekilde işlenen suçlarda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
  • Hatalı tıbbi uygulamalarından dolayı meydana gelen durumlarda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
  • Telif haklarının ihlal edilmesi nedeni ile maddi ve manevi tazminat açılabilir.
  • Yazılı, görsel basın ya da sosyal medya aracılığı ile kişilik haklarına yapılan saldırı sebebi ile maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

 

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zaman Aşımı

Her dava da olduğu gibi maddi ve manevi tazminat davalarında da bir zamanaşımı durumu söz konusudur. Maddi ve manevi tazminat davaların da zamanaşımı tazminat nedenine göre değişkenlik gösterir. Bu doğrultuda söz konusu davalarda ki zamanaşımı süreleri aşağıdaki gibi ifade edebilmek mümkündür.

  • Tazminat davalarında meydana gelen olayların büyük bir kısmı haksız fiil olarak açıklanan eylemler nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Ortaya konan haksız fiilin bir suç teşkil etmesi durumunda ceza hukukunda yer alan zamanaşımı süresi borçlar hukukunda yer alan süreye göre fazla ise manevi ve maddi tazminat açma süreleri ceza hukukunda ki ile aynı sayılır.
  • Trafik kazası, taksit ile işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle haksız fiil ile geçerli olan zamanaşımı trafik kazaları içinde geçerlidir.

 

Kimler Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilir?

Tazminat davasını davaya ya da olaya konu olan kişi açabilmektedir. Örneğin, trafik kazası nedeni ile yaralanan kişi, doktorun yanlış teşhis koyması ile çeşitli sağlık problemleri yaşayan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir.

Tazminat nedeni, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen davranış sebebi ile kişilerin ölümü üzerine gerçekleşmişse ölen kişinin destekte bulunulması adına maddi tazminat davaları açılabilmektedir. Söz konusu davayı ölen kişilerin eşi, çocukları ya da anne babaları açabilmektedir. ölenin herhangi bir şekilde maddi destek olmadığı ancak ölen kişinin üzüntüsü nedeni ile de manevi tazminat davaları açılabilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası; ölüm, yaralanma gibi çeşitli nedenlerden dolayı açılabilen önemli davalardır. Bu doğrultuda maddi ve manevi tazminat davası gerçek ya da tüzel kişilere karşı açılabilmektedir. Haksız fiillerde manevi ve maddi tazminat davaları haksız fiili gerçekleştiren kişilere karşı açaılmaktadır. Ancak bazı durumlarda haksız fiili işleyen kişi ile birlikte tazminat sorumluları farklı kişiler olabilmektedir. Örneği motorlu bir aracın işletilmesi durumunda bir kişinin ölmesi ya da yaralanması olayında maddi ve manevi tazminat sorumluluğu oluşur. Bu kapsamda maddi ve manevi tazminat davası aracı süren kişi ile birlikte işletme sahibine de açılabilir.

 

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davaları davalının ikametgahın da açılan davalardır. Davalının tüzel kişi olması kurumunda tüzel kişinin bulunduğu asliye hukuk mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davaları haksız fiilin işlendiği mahkemeye de açılabilmektedir.

Siz de çeşitli nedenlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacaksanız ve profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız doğru adrestesiniz. Erzincan avukatlık bürosu olarak sizlere söz konusu alanda profesyonel destek sunuyoruz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yapın