Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku; adından da çıkarım yapılabileceği üzere kurulu bir aile ilişkisi içerisindeki uyuşmazlıkların giderilmesi adına teşkil edilen Türk Hukuk Sisteminin en önemli yapılarından bir tanesidir. Toplumun en küçük parçası olan ailenin daha sağlıklı bir düzen içerisinde varlığını sürdürmesi veya aile birliğinin bozulurken hukukun gözetilmesini sağlayan Aile Hukuku Erzincan ile siz de uyuşmazlıklarda destek alabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyetinin ilgili yasalarınca düzenlenen aile yapısında ortaya çıkabilecek farklı durumların etik ve adil bir anlayışta çözümlenebilmesi adına sizlere Erzincan Aile Avukatı desteği sunuyoruz. Aile Hukuku alanında alabileceğiniz hizmetleri çeşitlendirirken sizlerin en adil sonuçlarla mahkeme salonlarından ayrılmanız adına uzmanlık ve bilgi birikimimiz kullanmayı bir borç biliyoruz.

Aile Hukuku Hizmet Alanları

Aileyi ilgilendiren hemen her konuda var olan kanun maddelerinin lehinize/aleyhinize yorumlanabilmesi olarak değerlendirilebilecek olan bu alanda aile avukatı desteği alarak hukuki uyuşmazlıkların daha adilane bir şekilde karara bağlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. Erzincan Aile Hukuku alanında alabileceğiniz hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

Boşanma Davası

Aile birliğinin anlaşmalı veya çekişmeli bir şekilde sona erdirilmesi anlamına gelen boşanma davası; iki eş arasındaki bağın koparılmasını ifade eder. Çekişmeli boşanma davası ve çekişmesiz boşanma davası olmak üzere iki temel kısımda ele alınan bu davaların türü ne olursa olsun Erzincan boşanma avukatı ile süreci başarılı bir şekilde yönetmeniz olasıdır. Aile birliğinin sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde son bulmasına katkı sağlayacak değerli ekibimiz siz değerli müvekkillerin haklarını maksimum oranda korumayı vaat eder.

Nafaka Davası

Aile birliğinin sona ermesi ile birlikte eşlerden birinin(erkek) diğerine(kadın) geçimini sürdürebilmesi ve varsa çocukların hayatını müreffeh bir şekilde devam ettirebilmesi adına iaşe vermeleri için açılan davalardır. Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve Yardım Nafakası gibi türleri bulunan nafaka davalarında başarılı sonuçlar elde edebilmek adına Erzincan Nafaka Davası Avukatı desteği almanız şarttır.

Velayet Davası

Aile birliğinin sona ermesi reşit olmayan çocukların velayet hakkı üzerinde de bir karara varılmasını gerektirir. Genellikle çekişmeli boşanma davalarında anne ve babaların çocukların velayeti noktasında ciddi bir anlaşmazlığa düştükleri görülür. Siz de evliliğinizi sonlandırırken çocuklarınızın velayeti noktasında Erzincan Velayet Davası Avukatı desteği alabilirsiniz. Sizi doğru bir şekilde yönlendirecek uzman bir bakış açısının çocuk velayeti konusunda adilane bir sonuç elde etmenize katkı sağlayacağı açıktır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanma, toplumsal yapının zarar görmesi adına istenmeyen bir durum olsa da boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda eşler arasında çıkan uyuşmazlıkların biri de mal paylaşımı olur. Genellikle çekişmeli boşanma davaları esnasında gözlemlenen mal paylaşımı davaları; 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uyarınca düzenlenmiştir. Erzincan Aile Avukatı desteği alarak evliliğiniz boyunca hakkınız olan malları/payları elde edebilirsiniz.

Diğer Aile Hukuku Davaları

Aile Mahkemelerinde görülen ve Aile Hukuku kapsamında olan bütün davalarda Erzincan Aile Avukatı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Hukuki olarak sizlere her anlamda destek olacak başarılı ve tecrübeli avukatımız sizlere bir avukat – müvekkil ilişkisi ile değil aileden biri gibi yaklaşarak problemlerinize çözüm üretecektir.