Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, hukuk dallarında bir tanesidir. Erzincan avukatlık bürosu olarak faaliyet gösterdiğimiz hukuk dalları arasında yer alan ceza hukuku; yakalama, el koyma, telefon ve ortam dinleme, arama, tutuklama gibi tüm tedbirleri alarak düzenleme gerçekleştiren bir hukuk dalıdır. Kamu hukukunun alt bölümlerinden bir tanesi olan söz konusu hukuk dalı, var olan suçları ve ceza kavramlarını net bir şekilde ele alır. Ceza hukuku kendi içinde özel ceza hukuku ve genel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

 

Genel Ceza Hukuku

Genel ceza hukuku tüm suç kavramlarını farklı farklı ele almaktadır. Genel ceza hukukunda suçlar maddi ve manevi suçlar olarak incelenmektedir. Bu doğrultuda genel ceza hukuku tüm suçları barındıran ve geçerliliğini koruyan ilkelere sahiptir.

 

Özel Ceza Hukuku

Özel ceza hukuku belirli konularda belirlenen kanun doğrultusunda hangi davranışların ve çalışmaların suç olduğunu ve söz konusu davranışlarını sınırlarını, bu davranışların hangi şekilde cezalandırılacağını ifade eden temel bir ceza hukuku alt dalıdır.

 

Ceza Hukuku ile İlgili Kanunlar

Ceza hukuku son derece geniş bir hukuk dalıdır. Bu doğrultuda ceza hukuku ile ilgili kanunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

 

237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Ceza Hukuku Mahkemeleri

Ceza hukuku ile ilgili davaların hangi mahkemelerde görüldüğü kişiler tarafından sık sık merak edilen bir konudur. Ceza hukuku davalarının görüldüğü mahkemeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Sulh ceza mahkemesi
 • Asliye ceza mahkemesi
 • Ağır ceza mahkemesi
 • Çocuk mahkemesi
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi
 • İcra ceza mahkemesi
 • Fikri sınai haklar ceza mahkemesi
 • Bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri)
 • Yargıtay ceza daireleri

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

Ceza hukukunun temel ilkeleri suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve cezada ve suçta kusur ilkesi şeklindedir. Söz konusu ilkeleri aşağıdaki gibi detaylandırabilmek mümkündür.

Suçta ve Ceza Kanunilik İlkesi

Suç ve suçun karşılığı olarak cezanın kanun ile belirlenmesini ifade eden bir ilkedir. Bu ilke, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2.maddesinin 1.fıkrasında yer alır. Söz konusu fıkra da “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.’’ Cümlesi yer almaktadır. Bu da suç tanımının açık bir şekilde kanun ile düzenlenmesi gerektiğini ifade eder. Muğlak bir ifade ile suçun ve cezanın tanımlanabilmesi mümkün değildir. Kanunilik ilkesinde ki bir diğer şart ise aleyhe olan kanunu geçmişe doğru yürüyemeyeceğidir. Yani davranışın gerçekleştirildiği süre de suç olmayan bir fiil sonradan suç olarak sayılıp cezalandırılmaz.

Suçta ve Ceza Kusur İlkesi

Ceza hukukun kusur, bir fiilin isnat yeteneği olması durumunda bireyler tarafından istenerek işlenmesini ifade etmektedir. Fiilin cezalandırılmasında fiili bilerek ve isteyerek yapılmış olması gerekir.

Sizin de ceza hukuku alanında profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz. Erzincan avukat olarak hizmet veren büromuz ile iletişime geçerek detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.