Genel Vekaletname

Genel Vekâletname

Türk Hukuk Sisteminin bir parçası olan ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde sürdürülebilmesine olanak sağlayan kavramlardan bir tanesi de Genel Vekâletnamedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu vekâletname çeşidi genel olup yapılacak işlem konusunda herhangi bir kısıtlama koymaz.

Vekalet; bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına karar alıp uygulayabilmesi noktasında yazılı şarta bağlı olarak yetkilendirmesi olarak tanımlanır. Borçlar Kanununun 386. Maddesinde düzenlenen Vekâlet; bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Sözleşmenin taraflarının fiil ehliyetine sahip olması şarttır. Öte yandan vekâletin geçerli olabilmesi adına Noter huzurunda akdedilmesi gerekir. Aksi takdirde yazılı olması vekâlet sözleşmesini geçerli kılmaz. Belirli bir ücret karşılığında verilen Genel Vekaletname ile ilgili bütün sorularınıza Erzincan Avukat desteği alarak cevap bulabilirsiniz.