İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku; özel veya tüzel kişiler arasındaki borç ilişkisinden doğan alacakların tahsil edilememesi nedeniyle başvurulan hukuk alanlarından bir tanesidir. Bireylerin borçlarını bilinçli veya bilinçsiz ödememeleri sonrasında karşılaştıkları davalar icra davaları olurken bu davalarda kişileri temsil eden avukatlara ise Erzincan icra avukatı adı verilir.

Siz de alacaklısı veya borçlusu olduğunuz tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi sonrasında icra davasına taraf olduysanız Erzincan avukat desteğini alanında bilgi sahibi avukatımız ile karşılayabilirsiniz. Erzincan icra avukatı olarak yüzlerce davada başarılı sonuçlar elde eden bir avukattan destek almak size çok şey kazandıracak!

İcra ve İflas Hukuku Hizmet Alanları

İcra ve iflas hukuku; borç ilişkisine konu olacak bütün alacaklardan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkları çözmeye odaklanır. Bu anlamda ister bir özel kişi ister bir tüzel kişi olun alacağınızı tahsil edemediğiniz ve alacağı resmi olarak belgelediğiniz sürece Erzincan icra avukatı desteği ile tahsil işlemlerinin gerçekleşmesi için harekete geçebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku kapsamında destek alabileceğiniz hizmet alanları ile ilgili aşağıda detayları bulabilirsiniz.

İcra Davası

Alacağınızın tahsil edilmesi konusunda problemlerle karşılaşıyor ve sorunu çözemiyorsanız alacağınızın hukuki olarak güvence altında olduğunu unutmamalısınız. Kanuni olarak ispat edilebilen bütün alacaklar icra davası yolu ile borçludan alınabilmektedir. Erzincan icra avukatı desteği alarak borcun ifa edilmesi maksadı ile siz de İcra Dairesine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Erzincan avukat hizmetleri konusunda uzmanlaşmış avukatımız size bütün süreç boyunca destek olacak ve borcun tahsil edilmesi konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan kurtulma davası; var olan bir borçtan kurtulmaktan ziyade borçlu olmadığı halde borçlu olduğu iddia edilen kişi veya kurumlarca açılır. Borcun hiç olmadığını veya var olan borcun ödenerek kapatıldığını ispat etmeye yönelik bu davanın oldukça kritik bir sürece işaret ettiğini açıklamak gerekir. Söz konusu önemine binaen borçtan kurtulma davasında Erzincan icra avukatı desteği almanız daha başarılı bir süreç açısından faydalı olacaktır.

İstirdat Davası

İcra hukuku bağlamında değerlendirilen istirdat davası; borçlu olmadığı halde borcu ödeyen ve sonrasında bu ödemenin geri alınması için adli mercilere başvuran kişilerin açtığı dava çeşididir. İcra ve İflas Hukuku çatısı altındaki bu davadan başarılı sonuçlar alabilmek adına Erzincan iflas avukatı desteği almanız gerekir. Zira dava sürecinin kendine has niteliklere sahip olması süreci detayları ile bilmeyen kimselerin hak kaybı yaşamasına neden olabilmektedir.

İflas Davası

Tacir statüsüne sahip borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu alacaklılara bildirmek ve borçtan kurtulmak adına açtığı dava çeşidine iflas davası denir. Farklı şekillerde açılabilen ve bazı koşullara bağlanan iflas davalarının bazı durumlarda doğrudan alacaklı tarafından da açılabileceği ifade edilebilir. Siz de tacir veya tacir vasfında hizmet sunarken iflas durumu ile karşı karşıyaysanız Erzincan iflas avukatı desteği ile süreci daha profesyonel bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Hukuki uyuşmazlıklarınızın çözümü esnasında alacağını profesyonel destek ile haklarınızın kaybolmamasını sağlayabilir ve icra – iflas gibi kritik konularda süreci daha profesyonel bir bakış açısı ile takip edebilirsiniz. Bunun için sadece Erzincan avukat desteği almanız yeterli olacaktır.