İş Hukuku

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; işçi, işveren ve iş ilgili tüm konuları içeren, işçi ile işveren arasında meydana gelebilecek problemleri kanunları uygun olarak düzenleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku, İş Kanunu kapsamındaki tüm olayları ele almaktadır. İş hukuku ve iş kanunu mevzuatı; çalışanların ve işveren her türlü mağduriyetini engellemek için vardır. Çalışma hayatının ayrılmaz parçalarından biri olan anlaşmazlıkların çözümünde başvurulan en temel alan İş Hukuku olur. İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklara dair düzenlemeler getiren İş Hukuku; adil ve doğru çözümleri sağlar. Bu anlamda İş Hukuku; çalışana ödenen ücreti, işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıkları konu edinen, SGK, işçi bulma ve iş bulma gibi kurumlar ile var olan ilişkileri düzenleyen ve işçi ile işverenin uyması gereken kuralları düzenleyen bir bütün olarak özetlenebilmektedir. İş kanunu mevzuatı kapsamında karşımıza çıkan en önemli kavramlardan biri iş hukuku avukatıdır. Peki, iş hukuku avukatı nedir, görevleri nelerdir?

Erzincan İş Davası Avukatı

İş hukuku avukatı, adından da anlaşılacağı üzere iş hukuku kapsamında hizmetler sunan avukattır. Avukatlar, belirli alanlarda uzmanlaşarak müvekkillerine çok daha kaliteli bir hizmet sunabilmektedir. Bu nedenle Erzincan iş davası avukatı da iş hukuku mevzuatına ve iş hukukuna hâkim olan avukatlardır. Erzincan avukatı olarak iş hukuku alanında faaliyet göstererek müvekkillerimize bu alanda danışmanlık sağlıyoruz.

İş Hukuku Kapsamı

İş hukuku avukatı hem işverene hem de çalışanlara danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bu noktada iş hukuku avukatlarının hem işçinin hem de firmaların haklarını savunabilecek bilgi ve deneyime sahip olduğunu ifade edebiliriz. Ülkemizde genellikle işçilerin işverenlere açtığı iş hukuku davaları çok daha fazladır. Ancak her olayda işverenin suçlu, işçinin mağdur olduğunu ifade edebilmek mümkün değildir. İş hukuku avukatları iş hukuku mevzuatı kapsamında hem işverenin hem ve işçinin haklarını savunabilmektedir. İşletme ya da çalışanların hangi durumlarda iş hukuku avukatından yardım talep edebileceği aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir.

Erzincan avukatlık bürosu olarak işverenlere ve çalışanlara iş hukuku alanında bir danışmanlık hizmeti sunuyor ve işveren ya da çalışanlar aşağıdaki durumlarda büromuza başvurmaları halinde iş hukuku alanında aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz;

•          İşverenin, çalışana gerekli yasal haklarını sunmaması durumunda (yıllık izin, haftalık izin, tazminat vs.)

•          İşverenin, çalışanı haksız nedenlerle işten çıkartmak istemesi durumunda,

•          İşverenin, sigortasız işçi çalıştırması durumunda

•          İşverenin yasal çalışma süresinden fazla süre ile işçi çalıştırması durumunda,

•          Çalışanın işvereni maddi olarak mağdur etmesi durumunda,

•          Çalışan ile işveren arasında uyuşmazlıkların meydana gelmesi durumunda,

•          Sendikal faaliyetler ile ilgili meydana gelen problemlerin çözümünde,

•          İş güvenliğine aykırı durumların tespit edilmesi durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Erzincan avukatlık bürosu olarak yukarıda bahsedilen durumlarda büromuza başvurmanız durumunda iş hukuku ile ilgili davaların açılmasında, takip edilmesinde, çalışanların savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimleri gibi belgelerin hazırlanmasında, işçi yönetmeliği, iş sözleşmesi gibi sözleşmelerin hazırlanmasında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatların iş yerlerinde uygulanmasında, maddi ve manevi tazminat davalarında gerekli danışmanlığı sunmaktayız.