Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, son derece önemli hukuk dallarından bir tanesidir. Hukuk büromuzun hizmet alanlarından bir tanesi olan miras hukuku, insanların ölümü ile mallarının paylaştırılması üzerine çeşitli detaylar içeren bir hukuk dalıdır. Hukukun en önemli dalları arasında bulunan miras hukuku, miras ile ilgili tüm detayları kapsamaktadır.

Miras, insanların hayatını devam ettirirken kazandığı tüm mal varlıklarının ölümü ile birlikte yakınlarına aktarılmasını ifade eden bir kavramdır. Miras hukuku gereği, kişiler öldükten sonra mal varlıklarını istedikleri kişilere bırakabilmektedir. Bu doğrultuda kişilerin bir vasiyetname ile söz konusu isteklerini Resmi hale getirmeleri gerekmektedir. Bireylerin böyle bir talebinin olmaması durumunda ise mal varlıkları en yakın akrabalarına miras olarak kalmaktadır. Daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse ölen kişinin eşi ve çocuklarının hayatta olması durumunda tüm mal varlığı miras olarak eşine ve çocuklarına aktarılır. Ölen kişinin en yakını olan eşi ve çocuklarının hayatta olmaması durumunda ise kardeşlerine, anne ve babasına miras aktarılabilmektedir. Ölen kişinin hayatta hiç akrabasının olmaması durumunda ise miras devlet hazinesine aktarılmaktadır. Ü

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukukuna göre miras mal paylaşımı zümre sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla birinci dereceden mirasa mal paylaşımına başlanır. Birinci derecede ki akrabaların hayatta olmaması durumunda ikinci derece ve üçüncü derece akrabalar miras aktarılmaktadır. Miras hukukuna göre iki tür mirasçı vardır. Bunlar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı adı verilir. Yasal mirasçı yasal olarak kişilerin akrabalarından oluşan mirasçılardır. Atanmış mirasçı ise miras bırakan kişinin mirasçısı olmamasına rağmen miras bırakanın kendi iradesi ile mal varlığını bıraktığı miraçı türüdür.

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras, yukarıda da bahsedildiği gibi zümre sistemine göre paylaştırılmaktadır. Söz konusu zümre sistemini aşağıdaki gibi detaylandırabilmek mümkündür. Türk Medeni Kanunu’na göre zümre sistemi kabul edilmiştir ve kişilerin yasal mirasçı olabilmesi için bu zümrecelerden birine dahil olmaları gerekmektedir.

Birinci Zümre Mirasçılar

Birinci zümre mirasçılar, miras bırakanın birinci derecede ki akrabalarıdır. Miras bırakanın torunları, çocukları ve sonrakiler sınırsız olarak birinci zümre mirasçılar olarak bilinmektedir. Mirasçının çocuğu zümre başı olarak ifade edilir. Çocuklar mirastan eşit miktarda pay sahibi olur. Çocukların ölmesi durumunda ise her çocuğun payı kendi çocuğuna geçer. Ancak ölen çocukların eşi ya da evlatlık çocuğu mirasçı değildir. Birinci zümre mirasçılarda akan bağı esastır.

İkinci Zümre Mirasçılar

İkinci zümre mirasçılar miras bırakan kişinin anne ve babasıdır. Anne ve baba eşit oranda mirasçı olarak kabul edilmektedir. Miras bırakan kişinin önceden ölen anne ve babasının yerini halefiyet yolu ile kendi soyları almaktadır. Yani miras bırakan kişinin anne ve babası ölmüş ise kardeşleri alt soyu olacaktır.

Üçüncü Zümre Mirasçılar

Üçüncü zümre mirasçılar büyük anne ve büyük babadır. Miras bırakanın alt soyundan kimsenin olmaması durumunda büyük anne ve büyük baba mirasçı olur.  Miras bırakanın önceden ölen büyük anne ve büyük babasının yerini ise halefiyet yolu ile kendi alt soyları alır. Yani bu durumda hala, teyze, amca ve dayı mirasçı olabilmektedir.

Sizin de miras davaları ile ilgili uzman avukata ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz. Erzincan avukat olarak hizmet veren hukuk büromuz ile iletişime geçerek detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.