Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık hizmetleri ile ilgili meydana gelen problemler doğrultusunda açılan davaları ve hukuki süreçleri ifade etmektedir. Sağlık hukuku; sağlık hizmeti veren doktor, hemşire gibi sağlık çalışanları, sağlık kurumları ve hastalar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bunun yanı sıra sağlık hukuku ve sağlık hukuku avukatı sağlık kuruluşları ve hastaların devlet ile olan ilişkilerini de kapsamaktadır. Bu nedenle sağlık hukukunun karma bir hukuk dalı olduğundan bahsetmek mümkündür. Sağlık hukuku genel olarak; anayasaya hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve ticaret hukuku gibi hukuk dallarını da içermektedir.

Sağlık hukuku ile ilgili güncel anlamda pek çok düzenleme gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda anayasada yer alan ilkelerin de sağlık mevzuatının temelini oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. Sağlık hukuku, her insanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme hakkının bulunduğunu temel alarak oluşturulan bir hukuk dalıdır. Devlet hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve birbirleri ile olan ilişkilerini düzenlemek için sağlık mevzuatını hazırlayıp ilgililerine sunmaktadır. Sağlık hukuku da söz konusu mevzuat kapsamında düzenlenmektedir.

Sağlık Hukuku Kapsamı

Davaya konu olan taraflar davaları kendileri açabileceği gibi avukatlar aracılığı ile de dava sürecinin başlatılması mümkündür. Bu anlamda başarılı bir süreç için alanında başarılı bir avukat son derece önemlidir.

Erzincan avukatlık bürosu olarak sağlık hukuku kapsamında sizlere ulaştırdığımız hizmetleri şu şekilde sıralıyoruz;

•          Sağlık kurumu tedarikçileri, hastalar, çalışanlar ve devlet kurumları ile aralarında yapılan sözleşmelerin kanuna uygun bir şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi,

•          Sağlık Bakanlığı’nın izin prosedürleri ile ilgili hukuki danışmanlık sunulması,

•          Sağlık alanında hizmet veren personelin tıbbi müdahale ve teşhis hatalarından meydana gelen maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takip edilmesi,

•          Sağlık personeli ve hastaların sigorta uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,

•          Doktorların malpraktis nedeni ile meydana gelen sigorta ve cezai uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takip edilmesi,

•          Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık hizmetleri arasında meydana gelen sorunların çözülmesi ve söz konusu sorunlar ile ilgili davaların takip edilmesi,

•          Devlet kurumlarına sağlık sunucular ile ilgili yapılan başvuru ve itirazların adli sürecinin takip edilmesi,

•          Tıbbi cihazlara, ilaç hammaddelerine ve tıbbi malzemelere ilişkin üretim, dağıtım ve araştırmaların düzenlenmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,

•          Tıbbi ilaç patentleri ve ilaç markalarından kaynaklık uyuşmazlıklar ile ilgili davaların takibi,

•          Hastaların aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili açtığı davaların takibi gibi alanlarda Erzincana sağlık hukuku avukatı hizmeti ile davalı ve davacı taraflara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık hukuku Erzincan avukatı, sağlık hukuku alanında uzmanlaşarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunan avukatlardır. Sağlık davalarında tarafların avukat tutmaları zorunlu değildir bu anlamda dava süreçlerini taraflar kendileri de takip edebilmektedir. Ancak sağlık davalarının en hakkaniyetli ve adil bir şekilde sonuçlanabilmesi için bu alanda bilgi ve deneyimi olan avukatlardan destek alınması son derece önemlidir. Zira sağlık hukuku alanındaki yasa değişiklikleri ve bilgileri tarafların takip edip haklarını savunabilmeleri oldukça güçtür. Bu doğrultuda davanın en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için sağlık hukuku avukatı ile iş birliği yapmanız davanın seyri bakımından mühimdir.