Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, bir mal veya hizmet alışverişinde tarafların üzerine düşen sorumlulukları hiç ya da kısmi olarak getirmemeleri durumda ortaya çıkan uyuşmazlıkları ele alan hukuk dalıdır. Ülkemizde son yıllarda artan internet alışverişleri ile birlikte tüketicilerin yaşadığı sorunlarda artışlar gözlemlenirken tüketici davaları da daha çok ilgi görmeye başlamıştır. Satın alınan mal veya hizmetten memnun kalmayan ancak satıcı ile de anlaşamayan tüketiciler, Tüketici Mahkemelerine başvurmak yolu ile haklarını arayabilmektedir.

Tüketici Hukuku kapsamında başvuruların Tüketici Mahkemelerinde görülebilmesi adına alınan mal veya hizmetin 10.390 TL değerinden daha yüksek olması gerekir. Aksi durumlarda uyuşmazlığa İlçe Tüketici Hakem Heyeti ya da İl Tüketici Hakem Heyeti bakar. Siz de alışveriş kaynaklı uyuşmazlıklarda Erzincan tüketici avukatından destek alarak mağduriyetinizin giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Tüketici Hukuku Hizmet Alanları

Tüketici hukuku kapsamında dava açabilmek adına alışveriş işleminin yasal ürünler üzerinde gerçekleşmiş olması ve faturalandırılabilir olması gerekir. Elden ve kayıtlara geçmemiş alışveriş işlemlerinde tüketicilerin alışverişi ispat edebileceği bir belge bulunmadığından Tüketici Mahkemesine başvurunun mümkün olmayacağı kabul edilir.

Tüketici Mahkemesine başvururken;

•          Taşıma Sözleşmesi,

•          Sigorta Sözleşmesi

•          Eser Sözleşmesi,

•          Bankacılık Sözleşmesi,

•          Vekâlet Sözleşmesi,

•          Diğer Benzer Sözleşmelerden doğan alışveriş uyuşmazlıkları dikkate alınmalıdır.

Alışveriş ilişkisinden doğmayan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinin görevsizlik kararı vereceği unutulmamalıdır.

Tüketici Davalarında Süreç

Erzincan avukat hizmetleri kapsamında açacağınız Tüketici Davası’nın mahiyetine göre sürecin farklılaşabileceğini ifade etmek gerekir. Bir mal satın alınmasından kaynaklanan ve malın ayıplı/kusurlu olmasından süre gelen sözleşmelerde genellikle ürünün bilirkişi tarafından incelenmesi esasına dikkat edilir. Mahkeme sürecinin genel olarak belgeler üzerinde gerçekleşen incelemeler ışığında sürmesi ve tarafların diğer davalarda olduğu gibi dinlenmesi çok sık görülmez.

Bilirkişi raporları ve dilekçeler yoluyla devam eden sürecin karar aşamasından sonra temyiz edilmesi de mümkündür. Bu anlamda Tüketici Mahkemesi tarafından alınan kararın kesin olmadığı ve kararın bir üst mahkemeye taşınabileceği ifade edilebilir. Tüketici avukatı Erzincan hizmetleri bağlamında alışveriş sonrası yaşadığınız mağduriyetin giderilmesini sağlamak adına bütün süreci sizlerin adına titizlikle takip ediyoruz.

Tüketici Mahkemesinde Dava Açma Süreci

Tüketici uyuşmazlığı nedeniyle açılacak davalarda davacı tarafın belirli koşulları gözetmesi gerekir. Bu anlamda dava açma süresinin sonsuza kadar saklı bir hak olmadığı kabul edilir.

Tüketici Mahkemesine Erzincan tüketici avukatı yolu ile başvuru yapmak istediğinizde satın alacağınız mal veya hizmetin ayıp durumu dikkate alınır. Bu anlamda Açık Ayıp ve Gizli Ayıp konuları gündeme gelir. Satın aldığınız üründe bariz bir ayıp olduğunu ispat etmeniz durumundan doğan uyuşmazlığın ayıbın ürün/hizmetin teslim edildiği anda bildirilmesi gerekir. Ayıbın ilk anda fark edilemeyecek vasıfta olması Gizli Ayıp kavramını doğurur. Bu halde ayıbın fark edilir edilmez satıcıya bildirilmesi gerekir. Açık Ayıp için ihbar süresi 30 gün iken, Gizli Ayıp için ihbar süresi satışın gerçekleştiği günü takiben 2 yıl içerisinde herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. Ancak burada iyi niyet kuralının kötüye kullanılmaması gerekir.

Siz de Tüketici Davası açarak satın aldığınız ürünün açık veya gizli ayıplı olduğunu ispat için Erzincan avukat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.