Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, bireylerin vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeye veya işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkeye ödemekle yükümlü oldukları bir borçla ilgili düzenlemeler getirir. Modern ve geleneksel dönemlerin ülkeler açısından vazgeçilmez uygulamalarından bir tanesi olan vergiler, zaman zaman şekil ve isim değişikliğine maruz kalsa da süreklilik arz eden unsurlardır. Ülkelerin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan vergilerin gerçek ya da tüzel kişiler tarafından eksik veya hiç ödenmemesi vergi hukuku uyuşmazlıklarını doğurur.

Vergi hukuku noktasında taraflardan birinin devlet olması uyuşmazlıkların İdare Hukuku anlamında da değerlendirilebileceği sonucunu doğurur. Siz de Erzincan avukat ihtiyacınızı vergi uyuşmazlıkları noktasında gidermek istiyorsanız vergi avukatı konusunda size kapsamlı hizmetler sunduğumuzu bilmelisiniz.

Vergi Hukuku Hizmet Alanları

Erzincan vergi avukatı hizmetlerinden yararlanarak hangi konularda destek alabileceğinizi aşağıdaki alanları inceleyerek öğrenebilirsiniz. Sizlere kapsamlı destek sunan avukatımız hak ve yükümlülükleriniz ile alakalı uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözüme kavuşturulması adına çaba sarf eder.

Vergi Hatalarını Düzeltme

Vergi hataları; vergilendirmeye konu olan değerlerin yanlış değerlendirilmesi veya hesaplamalar esnasında ortaya çıkan yanlışlıkları ifade eder. Vergi hataları resen düzeltilebildiği gibi bazı durumlarda vergi hatalarına karşı dava açılması gerekliliği de ortaya çıkabilmektedir. Erzincan vergi avukatı olarak fazla/eksik vergi ödemenizi engelleyecek ve vatandaşlık görevinizi tam anlamıyla yerine getirmenize katkı sağlayacak hizmetlerimiz ile sizlere destek oluyoruz.

Vergi Davaları ve Uyuşmazlıklar

Vergi ödemelerinin gerçekleştirilmemesi veya diğer vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkması neticesinde idare ile mahkeme aşamasına taşınan durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin Erzinan vergi avukatı tarafından temsil edilmesi gerekir. Hak ve yükümlülüklerin tam anlamı ile savunulabilmesi adına gerekli olan temsil edilme durumu gerçekleşmediğinde mahkemenin aleyhinize karar alması muhtemeldir. Bu noktada Erzincan avukat arayışınızı vergi hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile iş birliği yaparak neticelendirebilirsiniz.

Vergi Hukuku Davaları Nerede Açılır?

İdari yargı kapsamında değerlendirilen ve idare ile ilişkilerin düzenlenmesini konu alan vergi hukuku kişilerin dava açarken kafa karışıklığı yaşadığı alanlardan bir tanesi olabilmektedir. Erzincan idare davası avukatı kapsamında da değerlendirilebilecek olan vergi hukuku davalarından sorumlu mahkemelerin idare mahkemeleri olduğunu söylemek şarttır. Daha açık bir şekilde vurgulamak gerekirse vergi uyuşmazlıklarından doğan davaları Vergi Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Danıştay nezdinde açabilirsiniz.

Vergi Hukuku ve Dava Açma Süreleri

Erzincan hukuki danışmanlık; Erzincanda bireylerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan bir tanesidir. Hukuki danışmanlığın en değerli alanlarından biri olan vergi hukukunda dava açma süreleri hak kayıpları yaşanmaması adına önemlidir. Her ne kadar Erzincan vergi avukatı ile iş birliği yaparken dava açma sürelerinin takibi avukatınız tarafından gerçekleştirilecek olsa da Danıştayda açılacak davaların 60 gün, Vergi Mahkemesi nezdinde açılacak davaların ise 30 gün içerisinde açılması gerekir.

Erzincan idare avukatı hizmetlerinin en önemli kısmını oluşturan vergi avukatlığı hem gerçek hem de tüzel kişiler için dikkate alınması gereken bir noktadır. Vergi cezaları ve vergi davaları ile vakit kaybetmemek ve yükümlülüklerinizi layığı ile yerine getirmek için Erzincan avukat ile hemen bir görüşme ayarlayabilirsiniz.