Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku; bir ülkenin ya da devletin o ülkeye gelen yabancılar ve yabancı uyruklu vatandaşları için uyguladıkları hukuku ifade etmektedir. Hukuk dallarından bir tanesi olan yabancı ve vatandaşlık hukuku, hukuk büromuz hizmet sunduğu alanlar arasında yer almaktadır. Genel anlamı ile mütekabiliyet ilkesi baz alınarak sürdürülen yabancılar ve vatandaşlık hukuku; yabancılara Türkiye’de uygulanan hukuk kuralarını kapsar. Çünkü yabancılara uygulanan hukuk kuralları ile Türk vatandaşlarına uygulanan yaptırımlar birbirinden farklıdır. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kaldıkları süre ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma isteyen yabancılara sağlanan korumanın kapsamına ilişkin esas ve usulleri belirleyen 6458 sayılı ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında yabancıların Türkiye’ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu doğrultuda söz konusu giriş çıkış ve kalışlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce koordine altına alınmıştır. Bunun yanı sıra yabancıların Türkiye’de ki çalışmalarına yönelik izinler ile ilgili esaslar 4817 sayılı ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’ tarafından belirlenmektedir. Bu kanun kapsamında yabancıların çalışma izinlerine yönelik çeşitli istinat durumlar göz önüne alınarak kararlar verilebilmektedir.

 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunun Kapsamı Nedir?

Yabancı, Türkiye ile vatandaşlık bağı olmayan kişileri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu doğrultuda yabancılar hukukunun ise söz konusu yabancılar ile ilgili her türlü yasal süreci kapsayan bir hukuk dalı olduğunu ifade edebiliriz. Vatandaşlık bağı kişilerin bağlı oldukları ülkeden diğer ülkeye giden bireylerin söz konusu ülkede ki mükellefiyet ve hakları ile ilgili hukuki bir sorun olarak meydana gelmektedir. Bu doğrultuda devletler hangi yabancıları kabul edecekleri ve söz konusu yabancılara hangi hakları tanıyacakları ile ilgili düzenlemeleri diledikleri gibi yapabilmektedir. Fakat devletlerin bu haklarına uluslararası bir sınırlama getirildiğini de ifade edebilmek mümkündür.

Yabancılar ile ilgili kanunlar ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kendini yenilemektedir. Bu doğrultuda yabancılar hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanmış olan ve anlaşma gereğince anayasanın 90.maddesine göre yürürlüğe giren tüm konulara kapsamaktadır. Yabancılar hukuku genel olaraka mütekabiliyet ülkesine dayanmaktadır. Türk yabancılar hukukunun dayandığı kaynakları ise aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür.

  • Pasaport kanunu
  • Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun
  • Harçlar kanunu
  • İskan kanunu
  • Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu
  • Türk vatandaşlığı kanunu

 

Yabancılar Hukukunun Temel Konuları

Yabancılar ve vatandaşlık hukukunun temel aldığı çeşitli konular vardır. Söz konusu konulardan en önemlisi göç ve göç olgusu içinde bulunan yabancılara yönelik koruma konularıdır. Yabancılara yönelik koruma konularını mülteci, ikincil koruma, şartlı mülteci ve geçici koruma şeklinde ifade edebiliriz. Bunun dışında yabancılar ile ilgili ülkeye giriş çıkış, sınır kontrolleri, ikamet izni, vize, uyum, çalışma izni, sınır dışı etme konuları da yabancılar ve vatandaşlık hukukunun temel konuları arasında yer almaktadır. Yabancıların çalışma izni alması, çalışma izni için uzatım başvurusu yapması, Türkiye’de yaşamak için oturum izni alaması ve oturum izni için uzatım başvurusu yapması yabancılar hukuku ile net bir şekilde sınırlandırılmış ve belirlenmiştir. Bahsedilen tüm konular ile ilgil yabancı uyruklu kişiler Erzincan avukat olarak hizmet veren firmamızdan destek alabilirler. Avukat Erzincan sayesinde siz de tüm hukuki süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.